Folláin — NeighbourFood
The NeighbourFood Podcast is here!
Folláin

Folláin

Follain Teo., Baile Mhic Íre, Maighchromtha, Co. Chorcaí, P12 H635

Subh ár bpríomh-ghnó, anlainne so-bhlasta ina theannta. Tar chugainne chun iadsa agus do bhreis orthu, scoth-bhia na gaeltachta d'fháil.

We make Jam, and delicious relishes as well. Find here these and also, delicious food from the Muskerry Gaeltacht.

Is maith an anlann an t-ocras ;-)

Markets

11 Products

Version: #20221019.1737#
Environment: ProductionIE
Process Id: 11140