Connemara Wool — NeighbourFood
The NeighbourFood Podcast is here!
Connemara Wool

Connemara Wool

Rinn, Carraroe, Co Galway, Ireland, H91X5CH

Connemara Wool and Made and Make studio are situated in the heart of Connemara, An Cheathrú Rua. Combining traditional methods with a modern view on sustainability, Connemara Wool is dedicated to supplying heirloom quality Irish wool textiles.

Connemara Wool Studio's line of products and services are made using traditional methods and transparent supply chains. Irish wool sourced from Galway, Ireland are crafted into heirloom garments, accessories and housewares.

Connemara Wool is run by Megan Maria Ayers, a queer and Afro-Indigenous (Saponi-Catawba Nation) migrant woman living in the Connemara Gaeltacht. She has years of experience along with a family legacy of textile production. Connemara Wool brings traditional methods with a modern view on sustainability and believes that locally sourced, low-impact textile production is not only a necessity but an opportunity. Connemara Wool seeks to transform the production of textiles to mitigate climate change, contribute to racial and economic equity and improve the health of production chains within Connemara and Ireland.
_
Tá Olann Chonamara agus an stiúideo Made and Make suite i gcroílár Chonamara, ar an gCeathrú Rua. Trí bhealaí traidisiúnta a nascadh le dearcadh nua-aimseartha ar an inbhuanaitheacht, léiríonn Olann Chonamara a dhíograis ó thaobh teicstílí de chuid na hÉireann, atá ar chaighdeán séad fine, a sholáthar.

Baintear úsáid as bealaí traidisiúnta agus as sraitheanna soláthair atá trédhearcach le táirgí agus seirbhísí Stiúideo Olann Chonamara a chur ar fáil. Bíonn na baill éadaí séad fine, na hoiriúintí agus na hearraí tí déanta as Olann de chuid na hÉireann a fhaightear i nGaillimh, Éire.

Tá Olann Chonamara á rith ag Megan Maria Ayers, bean aiteach, Afra-dhúchasach (Náisiún Saponi-Catawba) agus imirceach atá ina cónaí i nGaeltacht Chonamara. Tá taithí na mblianta chomh maith le hoidhreacht teaghlaigh aici ó thaobh teicstíle a thairgeadh. Cuireann Olann Chonamara bealaí traidisiúnta in éineacht le tuiscint nua- aimseartha ar an inbhuanaitheacht agus creideann an comhlacht nach é amháin go bhfuil táirgeadh na teicstíle íseal-tionchair riachtanach ach gur deis atá ann freisin. Féachann Olann Chonamara le táirgeadh na teicstíle a athrú ó bhonn ar mhaithe leis an athrú aeráide a mhaolú, tacú le cothromas ciníoch agus eacnamaíoch agus sláinte na sraitheanna táirgthe éagsúla taobh istigh de Chonamara agus d'Éirinn a fheabhsú.

Markets

3 Products

Version: #20221019.1737#
Environment: ProductionIE
Process Id: 2620