An Tulach Market — NeighbourFood
The NeighbourFood Podcast is here!

An Tulach Market

Collection on Thursday (15:00 to 18:00)
Pota Café, Fíbín Teo, An Tulach, Co. Galway, Ireland

Our online market is currently closed. Our next online market will open shortly.
Diarmuid Ó Mathúna
Market Host
Diarmuid Ó Mathúna
Tá fáilte romhat go dtí Margadh NeighbourFood na Tulaí. Gach seachtain beidh earraí den scoth le fáil anseo go díreach ó fheirmeoirí agus ó tháirgeoirí áitiúla bia, chomh maith le neart nithe deasa eile. Is féidir clárú trí chliceáil ar an gcnaipe thuas.
Welcome to NeighbourFood - An Tulach. Every week you'll find the best of produce direct from local farmers and producers, along with lots of other nice things. You can sign up by clicking the little button above.

Is bealach iontach nuálach é NeighbourFood le scoth an bhia áitiúil a cheannach go furasta ar líne agus ansin é a bhailiú. Agus tú ag baint úsáid as, gheobhaidh tú táirgí úra ar ardchaighdeán agus beidh tú ag tacú le gnónna beaga áitiúla.
NeighbourFood is a great new way to buy local produce easily online for collection. By participating you'll get high-quality products and you'll be supporting small local businesses.

Caith súil mar sin ar na soláthraithe iontacha ar fad atá ag obair linn.
Check out the amazing producers we're working with.

Gach seachtain beidh deis agat ordú a chur isteach roimh mheán oíche ar an Máirt. Rachaidh an t-eolas sin ar aghaidh chuig na soláthraithe éagsúla ansin, agus cuirfidh siadsan an t-ordú le chéile. Tabharfaidh siad chuile rud chomh fada linne ar an Tulach faoi am lóin Déardaoin, agus beidh gach rud réidh duitse in aon áit amháin le bailiú tráthnóna Dhéardaoin, 3-6pm.
Every week you can place an order right up to midnight on Tuesday. That information is sent to the different producers, and they'll assemble your order. Everything will be delivered to us then by lunchtime on Thursday, and we'll have your order ready for collection at our pickup point at An Tulach from 3-6pm Thursday evening.

Céard atá go maith faoi NeighbourFood?
What's great about NeighbourFood?
Go maith duitse: Gheobhaidh tú scoth an bhia áitiúil agus é ullmhaithe úr go speisialta duitse. Tá sé an-fhurasta a úsáid agus tá luach iontach ag baint leis.
Good for you: You'll get the best of local food prepared fresh just for you. It's really easy to use and represents great value.

Go maith don táirgeoir: Is minic a bhíonn sé deacair orainn teacht ar tháirgí áitiúla sna hollmhargaí agus is minic a bhíonn drochmhargadh á fháil ag táirgeoirí a n-éiríonn leo seilfeanna na siopaí a bhaint amach. Trí NeighbourFood, íoctar 80% den phraghas miondíola leis an táirgeoir, téann 10% chuig an óstach agus 10% chuig NeighbourFood féin as an ardán a chur ar fáil (an córas íocaíochta san áireamh).
Good for the producer: It can be difficult for us to get local products in supermarkets, and producers who make it to the shop shelves often get a bad price. With NeighbourFood, producers get 80% of the retail price, the host gets 10% and NeighbourFood themselves get 10% for providing the platform (including the cost of the payment handling system).

Go maith don timpeallacht: Déanann muid gach iarracht soláthraithe orgánacha áitiúla a roghnú, rud a chiallaíonn ní hamháin go mbíonn níos lú mílte bia ag baint leis an méid a bhfaighfidh tú, ach bíonn an cur chuige déantúsaíochta níos fearr don domhan timpeall orainn. Ar a bharr sin, mar gheall go mbíonn na horduithe ag na táirgeoirí roimh ré, is lú i bhfad an cur amú a bhíonn ann dóibh; ní dhéanann siad ach an méid a ordaítear.
Good for the environment: We make every effort to source local organic producers which means that not only does your food come with fewer food miles, it's also produced in a way that is better for the planet. On top of that, because orders are placed in advance, the risk of waste is far less as producers only make what they need to.

Go maith don gheilleagar áitiúil: Má dhéanann tú do chuid siopadóireachta le NeighbourFood beidh a fhios agat go bhfuil do chuid airgid ag fanacht go háitiúil agus go mbeidh sé ag cruthú fostaíochta sa cheantar.
Good for the local economy: By shopping through NeighbourFood you'll know that the money you spend remains local and creates employment in the area.
Version: #20221019.1737#
Environment: ProductionIE
Process Id: 8204